Articles

intaktní hmatová detekce, ale zkreslená hmatová lokalizace v referenčním rámci zaměřeném na ruce: důkaz z disociace

zkoumali jsme výkon jedince se subkortikálním poškozením, ale intaktní somatosenzorickou thalamokortikální cestou, abychom prozkoumali funkční architekturu procesů hmatové detekce a hmatové lokalizace. V souladu s intaktní somatosenzorickou thalamokortikální cestou byla hmatová detekce na kontralesionální ruce v normálním rozmezí. Přes intaktní detekci, jedinec prokázal značné lokalizační zkreslení. Ve všech lokalizačních experimentech důsledně lokalizoval hmatové podněty na levé straně v prostoru vzhledem k dlouhé ose ruky. To bylo pozorováno, když byla kontralesionální ruka dlaní nahoru, dlaní dolů, otočená o 90° vzhledem k kmeni a při verbálních reakcích. Kontrolní experimenty dále prokázaly, že tento vzor odezvy byl nepravděpodobnou chybou motorické odezvy. Tato zjištění naznačují, že hmatová lokalizace na těle je ovlivněna proprioceptivními informacemi konkrétně v referenčním rámci zaměřeném na ruce. Dále to také poskytuje důkaz, že aspekty hmatové lokalizace jsou zprostředkovány cestami mimo primární somatosenzorickou thalamokortikální dráhu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.