Articles

Jak Simultánní Překlad Funguje?

Překladatel je někdo, kdo může organizovat přesný a srozumitelný rozhovor mezi lidmi, kteří nesdílejí společný jazyk v situaci v reálném čase. Ve světě, který se stal globální vesnicí, je potřeba překladatele zásadní, aby pomohla překlenout komunikační propast mezi jednotlivci, kteří vedou záležitosti vlád, korporací a výzkumných, vzdělávacích a dalších institucí. Ve většině případů je překlad potřebný co nejrychleji během summitu nebo na konferenci, jak se to děje, a toho je dosaženo použitím vysoce kvalifikovaného tlumočníka metodou simultánního tlumočení.

Co Je Simultánní Překladač?

simultánní tlumočení / překlad se provádí po vyslechnutí pouze několika slov mluvených v jednom jazyce, je schopen mluvit to, co se říká cílovému publiku nebo jednotlivci v jiném jazyce, a to bezchybně během probíhajícího dialogu. To vyžaduje obrovské dovednosti a velké množství informací, ze kterých může tlumočník okamžitě čerpat, což staví tuto formu interpretace, která se děje současně, na začátek seznamu nejsložitějších typů lidské komunikace, která existuje. Všechno se děje doslova, protože konverzace probíhá se zpožděním pouhých sekund za tím, co se mluví.
Překladač pracuje ze zvukotěsné kabiny a poslouchá zdrojový reproduktor prostřednictvím sluchátek. Jako zdroj řečník mluví, překladatel sděluje informace prostřednictvím mikrofonu, který je předán do sluchátek nosí cílového posluchače nebo posluchače. Protože proces je obzvláště stresující a vyčerpávající, překladatel obvykle pracuje za 30 minut směny a může snadno přeložit až 4500 slov během tohoto jednoho 30minutového časového rámce.

jak se provádí Simultánní překlad

zvažte pokus naslouchat, vstřebat a porozumět tomu, co mluví jedna osoba (nazývaná „zdroj“) V jednom jazyce, navigovat v tom, co může být silným přízvukem, strávit to, co by mohlo být vysoce technickými informacemi, převést to, co se říká, do jiného jazyka (nazývaného „cíl“) a mluvit o této informaci pouhými slovy za dialogem přesně, zatímco stále posloucháte pokračujícího zdrojového mluvčího.

takto se provádí simultánní překlad. A, i když se to všechno může zdát „současně“, ve skutečnosti překlad provádí komplexní multi-tasking odlehčovacím tempem. Není se čemu divit, s intenzitou soustředění a soustředění se to srovnalo s tím, co požadovali dispečeři letového provozu.

zde je návod, jak proces funguje:

  • zdrojový jazyk naslouchán
  • srozumitelný
  • sémantická analýza provedena
  • vnitřní operace a transformace krátkodobé paměti provedeny
  • cílový jazyk generován
  • vlastní monitorování a korekce aplikována
  • cílový jazyk mluvený

to vše pokračuje v probíhající smyčce, dokud překladatelský posun neskončí.
vzhledem k této vysoké úrovni složitosti je vzdělávání a školení simultánního překladu kritické. Pokud během překladu dojde k chybám, mohou být uvedeny nesprávné informace, které by mohly mít katastrofální výsledky.

magisterský studijní program v simultánním překladu klasicky není z tohoto důvodu nikdy kratší než 2 roky. Překladatelé se musí nejen naučit dovednosti, ale musí také studovat několik jazyků, zvyky, historii, politiku, ekonomiku, aktuální události, vědu a technologii, ochranu životního prostředí a několik dalších témat. To je také důvod, proč je omezený počet kvalitních simultánních překladatelů kvalifikovaných v každé kombinaci jazyka/kultury/oboru.

chcete se dozvědět více o výběru správných překladatelských služeb pro vaši další akci? Stáhněte si zdarma eBook najít služby, které potřebujete.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.