Articles

Psychologie a význam bílé barvy

bílá je nejsvětlejší odstín a představuje čistotu, nevinnost a integritu.

používá se od starověku vysoce postavenými kněžími nebo ve velmi důležitých rituálech. Je to stále základní barva v manželském procesu, která se používá k reprezentaci čistoty budoucí manželky.

předpokládá se, že představuje dokonalost, protože je nejčistší a nejúplnější barvou. Je to barva, která představuje nový začátek a vymaže jakoukoli stopu našich minulých akcí. Je to jako kus papíru, na kterém ještě nebylo nic napsáno. Umožňuje mysli být otevřená a svobodná pro cokoli, co chce vytvořit.

má stejné množství všech barev ve spektru, takže obsahuje jak jeho pozitiva, tak i negativa. Pravděpodobně nejlepší vlastností bílé je, že je nestranná, nezávislá a neutrální pro všechno.

říká se, že každé narozené dítě přichází na tento svět s nejčistší bílou barvou, která bude namalována barvou, kterou mu jeho zkušenosti a životní volby udělí. Zlepšuje reflexní procesy, kreativitu a povědomí. Nedoporučuje se jej používat jako kryt, za kterým se skrývá, protože vše zvětšuje a vystaví vás ještě více.

bílá označuje dobrotu, čistotu a nevinnost. Jednotlivec, jehož oblíbená barva je bílá, hledá dokonalost a osvícení ve všech filozofiích. Stejně jako černá je úplná absorpce, bílá je úplná reflexe. Vizuálně bílá dává zvýšené vnímání prostoru. Negativní účinek bílé v teplých barvách spočívá v tom, že vypadají a cítí se honosné.

pozitivní: neutrální, hygienické, čisté, uklidňující, jasnost, sofistikovanost, čistota, nevinnost, jednoduchost, účinnost, naděje, individualismus, idealismus, optimismus.

negativní: frialdad, barreras, ser poco amicable, ser muy tranquilo, vacío, indecisión.

účinky: větší smysl pro zdokonalení, čistotu.

barva má vlastnost produkovat klid, pohodlí a naději. Působí jako skutečný lék, který uklidňuje vaši zraněnou duši a dá vašemu životu smysl pro pořádek a smysl, což pomáhá odstranit nepořádek způsobený negativními aspekty. Být největším zdrojem čisté energie, pomůže detoxikovat vaše myšlenky a vaši duši.

příliš mnoho bílé však může mít negativní účinek, což způsobuje vakuum a izolaci, stejně jako sterilní a nevědomé prostředí. Ve většině kultur znamená bílá začátek nového života. V některých jiných je to převládající barva na pohřbech, zejména v těch, kde smrt není považována za konec, ale vyvrcholení cesty a začátek nové cesty poté, co člověk opustí tento svět.

cíl je indikátorem konce cyklu ve vašem životě a začátku nového. Pokud věnujete pozornost, všimnete si, že vás přitahují bílé oblečení nebo doplňky, zejména v obdobích, kdy ve svém životě provedete zásadní změny. Možná cestujete na nové místo, mít novou práci, nebo navázání nového vztahu nebo aktivity. Jak víte, tato barva se v ordinacích lékařů hodně používá, což naznačuje, že existuje čisté a sterilní prostředí, i když někdy vyvolává dojem pacientů, že lékař je velmi chladný a nechce se s nimi vztahovat kvůli střízlivému a klinickému pocitu, který dává mít příliš bílé.

pozitivní vlastnosti, které vám bílá dává, jsou čistota, nevinnost, jednoduchost, čistota, čistota, otevřenost, rovnost a nové začátky. Barva má také negativní stránku, atributy jako nevědomost, sterilita, distancování, nuda, chlad, prázdnota, a být kritický. Pokud se používá ve vyvážených poměrech, může nás zachránit před temnou stranou v dobách utrpení. Představuje čistou budoucnost a skutečnost, že se měníme, abychom měli lepší začátek. Je efektivní při vykazování vynikající organizace a smyslu pro pořádek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.