Articles

Stručná reportAn zkoumání hypotézy snížení napětí: vztah mezi úzkostí a alkoholem u vysokoškolských studentů

teorie snížení napětí předpokládá, že alkohol je konzumován k dosažení snížení napětí. Vzorce pití vysokoškolských studentů s vysokou úzkostí se lišily od vysokoškolských studentů s nízkou úzkostí. Osmdesát jedna studentů dokončilo charakteristickou stupnici inventáře úzkosti státu a testu na alkohol Khavari (KAT). K posouzení vzorců užívání alkoholu bylo použito několik indexů užívání alkoholu odvozených od Kat. Bylo provedeno pět obousměrných analýz rozptylu s využitím faktorů pohlaví a úzkosti. Hypotéza jedna předpověděla, že by byl významný rozdíl ve spotřebě alkoholu mezi studenty s vysokou a nízkou úzkostí, pokud by byla použita komplexní míra užívání alkoholu. Tato hypotéza byla podpořena. Hypotéza dvě předpověděla, že frekvence sama o sobě nerozlišuje mezi úrovněmi úzkosti; to bylo také podporováno. Třetí hypotéza byla, že objemová opatření piva, víno a alkohol by rozlišovaly mezi vysokou a nízkou úrovní úzkosti; tato hypotéza byla částečně podporována-objem piva rozlišoval mezi skupinami, zatímco objem vína a alkoholu ne. Konečná hypotéza byla, že by došlo k interakci mezi pohlavím a úzkostí; to nebylo podporováno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.