Articles

den taktile sans

den taktile (touch) sans er en primær sans, vi bruger dagligt til at behandle information fra miljøet. Det er afgørende for kommunikation, interaktion og ydeevne.

receptorer til det taktile system er placeret i huden. Det har derfor det bredeste receptorfelt af alle sanser. Vi bruger berøring til at føle og diskriminere vores miljø og for at beskytte os mod skade. Når vi forbinder med andre mennesker, går vi ind i hinandens “taktile rum” til interaktion.

tærskler for berøring (hvor meget berøring din hjerne kan tolerere) er på et kontinuum:

i den ene ende har folk lave tærskler for berøring:

* de kan ikke lide og undgå berøring fra andre mennesker
* de har tendens til at isolere sig fra andre
* de er på “vagt” med teamarbejdsoperationer
* de har brug for store/brede arbejdsområder
* de klarer sig dårligt i åbne kontormiljøer

i den anden ende har folk høje tærskler for berøring:

* de nyder berøring og vil ofte røre folk, når de taler til dem
* de nyder at arbejde tæt sammen med andre
* de nyder mennesker og er normalt omgængelige
* de bidrager positivt til teamarbejdsfunktioner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.