Articles

intakt taktil detektion endnu forudindtaget taktil lokalisering i en håndcentreret referenceramme: bevis fra en dissociation

vi undersøgte udførelsen af et individ med subkortisk skade, men en intakt somatosensorisk thalamokortisk vej for at undersøge den funktionelle arkitektur af taktil detektion og taktile lokaliseringsprocesser. I overensstemmelse med den intakte somatosensoriske thalamokortikale vej var taktil detektion på den kontralesionale hånd godt inden for det normale interval. På trods af intakt detektion demonstrerede individet betydelige lokaliseringsforstyrrelser. På tværs af alle lokaliseringseksperimenter lokaliserede han konsekvent taktile stimuli til venstre side i rummet i forhold til hans hånds lange akse. Dette blev observeret, når den kontralesionale hånd var håndfladen op, håndfladen ned, roteret 90 liter i forhold til bagagerummet, og når man lavede verbale svar. Desuden viste kontroleksperimenter, at dette responsmønster var usandsynligt en motorresponsfejl. Disse fund indikerer, at taktil lokalisering på kroppen påvirkes af proprioceptiv information specifikt i en håndcentreret referenceramme. Desuden giver dette også bevis for, at aspekter af taktil lokalisering medieres af veje uden for den primære somatosensoriske thalamokortikale vej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.