Articles

kort rapportenundersøgelse af spændingsreduktionshypotesen: forholdet mellem angst og alkohol hos universitetsstuderende

Spændingsreduktionsteorien hævder, at alkohol forbruges for at opnå spændingsreduktion. Drikkemønstrene for universitetsstuderende med høj angst adskiller sig fra universitetsstuderende med lav angst. Enogfirs studerende afsluttede Trækskalaen i statens Trækangstopgørelse og khavari Alcohol Test (KAT). Flere indekser for alkoholbrug afledt af KAT blev brugt til at vurdere mønstre for alkoholbrug. Fem tovejsanalyser af varians blev udført ved hjælp af køn og angst som faktorer. Hypotese man forudsagde, at der ville være en signifikant forskel i alkoholforbrug mellem studerende med høj og lav angst, når der blev anvendt et omfattende mål for alkoholbrug. Denne hypotese blev støttet. Hypotese to forudsagde, at frekvens alene ikke ville skelne mellem angstniveauer; dette blev også understøttet. Den tredje hypotese var, at volumenmålinger af øl, vin og spiritus ville skelne mellem de høje og lave angstniveauer; denne hypotese blev delvist understøttet—ølvolumen skelnede mellem grupper, mens vin-og spiritusvolumen ikke gjorde det. Den endelige hypotese var, at der ville være en interaktion mellem køn og angst; dette blev ikke understøttet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.