Articles

den taktile sansen

DEN TAKTILE (touch) sansen er en primærsans vi bruker daglig for å behandle informasjon fra miljøet. Det er viktig for kommunikasjon, samhandling og ytelse.

Reseptorer for det taktile systemet er plassert i huden. Det har derfor det bredeste reseptorfeltet av alle sansene. Vi bruker berøring for å føle og diskriminere vårt miljø og for å beskytte oss mot skade. Når vi kobler sammen med andre mennesker, går vi inn i hverandres «taktile rom» for samhandling.

Terskler for berøring (hvor mye berøring hjernen din tåler) er på et kontinuum:

i den ene enden har folk lave terskler for berøring:

* de misliker og unngår berøring fra andre mennesker
* de har en tendens til å isolere seg fra andre
* de er på «vakt» med teamarbeid operasjoner
* de trenger store/brede arbeidsområder
* de utfører dårlig i åpne kontormiljøer

på den andre enden har folk høye terskler for berøring:

* de liker berøring og vil ofte berøre folk når de snakker med dem
* de liker å jobbe i nærheten av andre
* de liker folk og er vanligvis sosialt
* de bidrar positivt til teamarbeid funksjoner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.