Articles

Intakt taktil deteksjon, men partisk taktil lokalisering i en håndsentrert referanseramme: Bevis fra en dissosiasjon

vi undersøkte ytelsen til et individ med subkortisk skade, Men en intakt somatosensorisk thalamokortisk vei, for å undersøke funksjonell arkitektur av taktil deteksjon og taktile lokaliseringsprosesser. I samsvar med den intakte somatosensoriske thalamokortikale banen var taktil deteksjon på kontralesional hånd godt innenfor normalområdet. Til tross for intakt deteksjon viste individet betydelige lokaliseringsforstyrrelser. På tvers av alle lokaliseringseksperimenter lokaliserte han konsekvent taktile stimuli til venstre i rommet i forhold til håndens lange akse. Dette ble observert når kontralesional hånd var palm opp, palm ned, rotert 90° i forhold til stammen, og når du gjør verbale svar. Videre viste kontrolleksperimenter at dette responsmønsteret var usannsynlig en motorresponsfeil. Disse funnene indikerer at taktil lokalisering på kroppen påvirkes av proprioceptiv informasjon spesielt i en håndsentrert referanseramme. Videre gir dette også bevis på at aspekter av taktil lokalisering medieres av veier utenfor den primære somatosensoriske thalamokortiske banen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.