Articles

Kort reportAn undersøkelse av spenningsreduksjonshypotesen: forholdet mellom angst og alkohol hos studenter

Spenningsreduksjonsteorien sier at alkohol forbrukes for å oppnå spenningsreduksjon. Drikkemønstre av høy angst studenter skilte seg fra lav angst studenter. Åttien studenter fullførte Egenskapsskalaen Til State-Trait Anxiety Inventory og Khavari Alcohol Test (KAT). Flere indekser av alkoholbruk avledet FRA KAT ble brukt til å vurdere mønstre av alkoholbruk. Fem toveisanalyser av varians ble utført ved bruk av kjønn og angst som faktorer. Hypotese man forutslo at det ville være en signifikant forskjell i alkoholforbruk mellom høy og lav angststudenter når et omfattende mål for alkoholbruk ble brukt. Denne hypotesen ble støttet. Hypotese To spådde at frekvensen alene ikke ville skille mellom angstnivåer; dette ble også støttet. Den Tredje Hypotesen var at volummålinger av øl, vin og brennevin ville skille mellom høye og lave angstnivåer; denne hypotesen ble delvis støttet-ølvolum skiller mellom grupper, mens vin og brennevin ikke gjorde det. Den endelige hypotesen var at det ville være et samspill mellom kjønn og angst; dette ble ikke støttet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.