Articles

Metoder For Telomerasehemming | Selva's website

4.1. Metoder For Å Hemme Tert Katalytisk Subenhet Av Telomerase

tert katalytisk subenhet har vært et viktig mål for utvikling av kreftmetoder på grunn av den høye konsentrasjonen AV TERT i nesten alle kreftceller, avhengigheten av de fleste kreftceller PÅ TERT aktivitet, og knapphet AV TERT i de fleste normale celler. Tilnærmingen av transkripsjon knockdown har benyttet antisense oligodeoxyribonukleotider som en bærebjelke, mens nyere fremskritt har stolt på små-forstyrrende RNA (siRNA) molekyler. Begge disse teknikkene involverer syntetiske nukleinsyrer som kan binde seg til bestemte mRNA mål og begge har vært effektive i anticancer tilnærminger til knockdown TERT uttrykk som beskrevet I Kapittel 2. Bruken av dobbeltstrenget RNA (dsRNA) har også vært ganske effektiv for å ablere eller sterkt redusere transkripsjoner fra gener som TERT (Se Kapittel 3). Disse dsrna-sekvensene kan brukes til å generere En rnai-respons i celler av embryonisk opprinnelse, for eksempel HUMANE embryonale nyreceller (HEK), en populær celletype som brukes i kreftforskning. Denne teknikken er spesielt effektiv for kortsiktige analyser av TERT knockdown fordi dsRNA er degradert i cellene på lang sikt. RNAi AV TERT har også vært vellykket med bruk av plasmid konstruksjoner som eksogent uttrykke korte hårnål RNA sekvenser komplementære TIL TERT transkripsjon. Denne teknikken (Se Kapittel 4) tillater analyse av nedstrøms effekter AV TERT, fungerer som en alternativ tilnærming til genterapi ved hjelp av virale vektorer, og tillater langsiktig og permanent genknockdown. Også effektiv for langsiktig knockdown AV TERT er bruken av retrovirale vektorer som uttrykker kort hårnål RNA spesifikt for et segment AV TERT-transkripsjonen. Denne RNAi-baserte teknikken (Se Kapittel 5) innebærer inkorporering av anti-telomerasesekvensen i vertsgenomet og kan gi effektiv knockdown AV TERT.

Små molekyler som 3 ‘- azido-2’, 3 ‘ – dideoksytymin (AZT), som er en nukleosidanalog, kan være effektive for å målrette DET aktive stedet TIL TERT, men denne tilnærmingen mangler den ønskede selektiviteten til mange andre tilnærminger. Små ikke-nukleosidiske syntetiske forbindelser kan være ganske effektive for å hemme den katalytiske aktiviteten TIL TERT-proteinkomponenten som beskrevet I Kapittel 6. En forbindelse som har vist løfte i denne forbindelse ER BIBR1532 som hemmer in vitro-prosessiviteten av telomerase. Hemming AV TERT-aktivitet med BIBR1532 skjer på en doseavhengig måte, og høyere konsentrasjoner av denne telomerasehemmeren kan være cytotoksisk for kreftceller i det hematopoietiske systemet som HL – 60-celler med liten effekt på normale celler.

Anticancer immunoterapeutiske tilnærminger har også fokusert PÅ TERT (Se Kapittel 7). Disse metodene involverer bruk av peptider avledet FRA TERT. Peptidene er presentert av store histokompatibilitetskompleks (MHC) klasse i molekyler Til T-lymfocytter. RESULTATET er AT CD8 + cytotoksiske t-lymfocytter er spesifikke for tert-avledede antigene peptider lyse kreftceller som uttrykker TERT. Disse immunoterapeutiske tilnærmingene rettet mot TERT epitoper kan utføres i fravær av toksisitet og viser stort løfte som anticancermidler.

det kan være en utfordring å identifisere små molekylforbindelser som påvirker uttrykket AV TERT, og bruken av cellebaserte reportersystemer for analyse AV TERTUTTRYKK har blitt utviklet for å forbedre disse forsøkene som beskrevet i Kapittel 8. FOR eksempel KAN tert-promotoren knyttes til to forskjellige reportergener som koder for grønt fluorescerende protein (GFP) og utskilt alkalisk fosfatase (SEAP). Transfeksjonen av disse reporterkonstruksjonene resulterer i stabile kloner som tillater analyse AV TERT-uttrykk. Til slutt er et visst nivå av inhibering AV TERT målet for mange anticancer tilnærminger, Og Kapittel 2-8 gir mange av De mest lovende og effektive metodene for aktivt å slå NED TERT-transkripsjonen, ablere sin katalytiske aktivitet, lede immunsystemet til lyse telomerase-positive kreftceller, eller bruke uttrykkskonstruksjoner for å identifisere små molekylkomponenter som påvirker uttrykket av telomerase.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.