Articles

intacte tactiele detectie toch bevooroordeelde tactiele lokalisatie in een handgecentreerd referentiekader: Evidence from a dissociation

we onderzochten de prestaties van een individu met subcorticale schade, maar een intacte somatosensorische thalamocorticale route, om de functionele architectuur van tactiele detectie en tactiele lokalisatieprocessen te onderzoeken. In overeenstemming met de intacte somatosensorische thalamocorticale route, was de tactiele detectie op de contralesionale hand ruim binnen het normale bereik. Ondanks intacte opsporing, toonde het individu substantiële vertekeningsvooroordelen aan. Bij alle lokalisatie-experimenten lokaliseerde hij consequent tactiele stimuli aan de linkerkant in de ruimte ten opzichte van de lange as van zijn hand. Dit werd waargenomen wanneer de contralesional hand was palm omhoog, palm omlaag, 90° ten opzichte van de stam gedraaid, en bij het maken van verbale reacties. Bovendien toonden controle-experimenten aan dat dit reactiepatroon onwaarschijnlijk was een motorische responsfout. Deze bevindingen geven aan dat tactiele lokalisatie op het lichaam wordt beïnvloed door proprioceptieve informatie specifiek in een handgecentreerd referentiekader. Bovendien levert dit ook bewijs dat aspecten van tactiele lokalisatie worden gemedieerd door routes buiten de primaire somatosensorische thalamocorticale route.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.