Articles

kort verslagan examination of the tension reduction hypothesis: The relationship between anxiety and alcohol in college students

de Spanningsreductietheorie stelt dat alcohol wordt gebruikt om spanningsreductie te bereiken. De drinkpatronen van hoge angst studenten verschilden van lage angst studenten. Eenentachtig studenten voltooiden de Trait scale van de State-Trait Anxiety Inventory en de Khavari Alcohol Test (KAT). Verschillende indexen van alcoholgebruik afgeleid van de KAT werden gebruikt om patronen van alcoholgebruik te beoordelen. Vijf tweerichtingsanalyses van variantie werden uitgevoerd gebruikend geslacht en bezorgdheid als factoren. Hypothese één voorspelde dat er een significant verschil in alcoholgebruik tussen hoge en lage angst studenten zou zijn wanneer een uitgebreide maatregel van alcoholgebruik werd gebruikt. Deze hypothese werd ondersteund. Hypothese twee voorspelde dat Frequentie alleen niet zou differentiëren tussen angst niveaus; dit werd ook ondersteund. De derde hypothese was dat volumemetingen van bier, wijn en drank onderscheid zouden maken tussen de hoge en lage angstniveaus; deze hypothese werd gedeeltelijk ondersteund—biervolume onderscheidde wel tussen groepen, terwijl wijn en drankvolume dat niet deden. De laatste hypothese was dat er een interactie tussen geslacht en angst zou zijn; dit werd niet ondersteund.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.