Articles

Brief reportAn examination of the tension reduction hypothesis: the relationship between anxiety and alcohol in college students

the Tension Reduction Theory posits that alcohol is consumed to achieve tension reduction. Wzorce picia studentów z wysokim lękiem różniły się od studentów z niskim lękiem. Osiemdziesiąt jeden uczniów ukończyło skalę Cechową Państwowego inwentaryzacji cech lękowych i testu alkoholowego Khavari (Kat). Do oceny wzorców spożywania alkoholu wykorzystano kilka wskaźników zużycia alkoholu pochodzących z Kat. Przeprowadzono pięć dwukierunkowych analiz wariancji z wykorzystaniem płci i lęku jako czynników. Hipoteza pierwsza przewidywała, że będzie znacząca różnica w spożyciu alkoholu między uczniami wysokiego i niskiego lęku, gdy użyto kompleksowej miary spożywania alkoholu. Hipoteza ta została poparta. Hipoteza druga przewidywała, że sama częstotliwość nie rozróżniałaby poziomów lęku; było to również poparte. Trzecią hipotezą było to, że miary objętości piwa, wina i alkoholu odróżniałyby wysoki i niski poziom niepokoju; hipoteza ta była częściowo poparta—objętość piwa rozróżniała grupy, podczas gdy objętość wina i alkoholu nie. Ostateczna hipoteza była taka, że istnieje interakcja między płcią a lękiem; nie zostało to poparte.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.