Articles

nienaruszone wykrywanie dotykowe, ale tendencyjne lokalizowanie dotykowe w Centrum strony: dowody z dysocjacji

zbadaliśmy wydajność osoby z uszkodzeniem podkorowym, ale nienaruszonym somatosensorycznym szlakiem talamokortykalnym, aby zbadać funkcjonalną architekturę procesów wykrywania dotykowego i lokalizacji dotykowej. Zgodnie z nienaruszonym somatosensorycznym szlakiem Górowo-korowym, wykrywanie dotykowe dłoni kontralesyjnej mieściło się w normalnym zakresie. Pomimo nienaruszonego wykrycia, osobnik wykazał znaczne uprzedzenia lokalizacyjne. We wszystkich eksperymentach lokalizacyjnych konsekwentnie lokalizował bodźce dotykowe po lewej stronie w przestrzeni względem długiej osi ręki. Zaobserwowano to, gdy dłoń kontralesyjna była dłonią do góry, dłonią do dołu, obracała się o 90° w stosunku do tułowia i podczas dokonywania odpowiedzi słownych. Ponadto eksperymenty kontrolne wykazały, że ten wzór reakcji jest mało prawdopodobny jako błąd reakcji motorycznej. Wyniki te wskazują, że lokalizacja dotykowa na ciele jest pod wpływem informacji proprioceptywnych w szczególności w ręcznie wyśrodkowanej ramie odniesienia. Ponadto zapewnia to również dowody na to, że aspekty lokalizacji dotykowej są pośredniczone przez szlaki poza pierwotnym somatosensorycznym szlakiem Górowo-korowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.