Articles

zmysł dotykowy

zmysł dotykowy (dotykowy) jest podstawowym zmysłem, którego używamy na co dzień do przetwarzania informacji z otoczenia. Ma kluczowe znaczenie dla komunikacji, interakcji i wydajności.

receptory dla układu dotykowego znajdują się w skórze. Ma więc najszersze pole receptora ze wszystkich zmysłów. Używamy dotyku, aby czuć i dyskryminować nasze środowisko i chronić nas przed krzywdą. Łącząc się z innymi ludźmi wchodzimy w „Przestrzeń dotykową”dla interakcji.

progi dotyku (ile dotyku może tolerować twój mózg) są na kontinuum:

na jednym końcu ludzie mają niskie progi dotyku:

* nie lubią i unikają dotyku od innych ludzi
* mają tendencję do izolowania się od innych
* są na „straży” z operacjami pracy zespołowej
* potrzebują dużych/szerokich przestrzeni roboczych
* działają słabo w otwartych środowiskach biurowych

z drugiej strony ludzie mają wysokie progi dotyku:

* cieszą się dotykiem i często dotykają ludzi podczas rozmowy z nimi
* lubią pracować w bliskim sąsiedztwie z innymi
* cieszą się ludźmi i są zwykle towarzyscy
* pozytywnie wpływają na funkcje pracy zespołowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.