Articles

Header Top Menu

North Tacoma Cooperative Preschool är där barn i åldrarna 2-5 lär sig och växer i en positiv, säker miljö. Här utforskar och upptäcker barn, övar sociala färdigheter och utvecklar en positiv inställning till lärande, medan föräldrar upptäcker och skapar tillsammans med sina barn, lär sig om barns utveckling och går med i en gemenskap av andra föräldrar och yrkesverksamma. Vi har låg undervisning, ett högt förhållande mellan vuxna och barn, föräldrautbildningsmöjligheter och en underbar lärare.

2 åringar-tisdag / torsdag 9:30-11:00am från slutet av September – Maj

3 åringar – måndag / onsdag / fredag 9:30-11:30am från slutet av September – Maj

Pre-Kindergarten – måndag – torsdag 12: 15-2: 45pm från slutet av September – Maj

vi är fast beslutna att hålla undervisningen låg så att alla familjer kan vara inblandade. För att göra det finns det ytterligare $350/år plus försäljningen av två biljetter till vårt årliga insamlingsevenemang, som varje familj ansvarar för. Vi erbjuder tre stora insamlingar årligen som gör det möjligt för varje familj att uppfylla sitt mål. Se supportsidan för insamling & för mer information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.