Articles

intakt taktil upptäckt men ändå partisk taktil lokalisering i en handcentrerad referensram: bevis från en dissociation

vi undersökte prestandan hos en individ med subkortisk skada, men en intakt somatosensorisk thalamokortisk väg, för att undersöka den funktionella arkitekturen för taktil detektering och taktila lokaliseringsprocesser. I överensstämmelse med den intakta somatosensoriska thalamokortikala vägen var taktil detektion på den kontralesionella handen väl inom det normala intervallet. Trots intakt upptäckt visade individen betydande lokaliseringsfördomar. Över alla lokaliseringsexperiment lokaliserade han konsekvent taktila stimuli till vänster sida i rymden i förhållande till handens långa axel. Detta observerades när den kontralesionella handen var palm upp, palm ner, roterade 90 kcal i förhållande till stammen och när man gjorde verbala svar. Dessutom visade kontrollexperiment att detta svarsmönster var osannolikt ett motorresponsfel. Dessa fynd indikerar att taktil lokalisering på kroppen påverkas av proprioceptiv information specifikt i en handcentrerad referensram. Dessutom ger detta också bevis för att aspekter av taktil lokalisering förmedlas av vägar utanför den primära somatosensoriska thalamokortiska vägen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.