Articles

kort rapportan undersökning av spänningsreduktionshypotesen: förhållandet mellan ångest och alkohol hos studenter

Spänningsreduktionsteorin innebär att alkohol konsumeras för att uppnå spänningsreduktion. Dricksmönstren för studenter med hög ångest skilde sig från studenter med låg ångest. Åttio-en studenter slutförde Egenskapsskalan för State-Trait Anxiety Inventory och Khavari Alcohol Test (KAT). Flera index för alkoholanvändning härrörande från KAT användes för att bedöma mönster för alkoholanvändning. Fem tvåvägsanalyser av varians utfördes med hjälp av kön och ångest som faktorer. Hypotes en förutspådde att det skulle finnas en signifikant skillnad i alkoholkonsumtion mellan studenter med hög och låg ångest när ett omfattande mått på alkoholanvändning användes. Denna hypotes stöddes. Hypotes två förutspådde att frekvensen ensam inte skulle skilja mellan ångestnivåer; detta stöddes också. Den tredje hypotesen var att volymåtgärder av öl, vin och sprit skulle skilja mellan de höga och låga ångestnivåerna; denna hypotes stöddes delvis—ölvolymen skilde mellan grupper, medan vin-och spritvolymen inte gjorde det. Den slutliga hypotesen var att det skulle finnas en interaktion mellan kön och ångest; detta stöddes inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.