Articles

Metoder för Telomerashämning | Selva's website

4.1. Metoder för att hämma den tert-katalytiska subenheten av telomeras

den tert-katalytiska subenheten har varit ett huvudmål för utvecklingen av cancer mot cancer på grund av den höga koncentrationen av TERT i nästan alla cancerceller, beroendet av de flesta cancerceller på TERT-aktivitet och bristen på TERT i de flesta normala celler. Tillvägagångssättet för transkript knockdown har använt antisensoligodeoxiribonukleotider som grundpelare, medan nyare framsteg har förlitat sig på småstörande RNA (siRNA) molekyler. Båda dessa tekniker involverar syntetiska nukleinsyror som kan binda till specifika mRNA-mål och båda har varit effektiva i anticancermetoder för knockdown TERT-uttryck som beskrivs i kapitel 2. Användningen av dubbelsträngat RNA (dsRNA) har också varit ganska effektivt för att ablatera eller kraftigt minska transkript från gener som TERT (se kapitel 3). Dessa dsRNA-sekvenser kan användas för att generera ett RNAi-svar i celler av embryonalt ursprung, såsom humana embryonala njurceller (HEK), en populär celltyp som används i cancerforskning. Denna teknik är särskilt effektiv för kortsiktiga analyser av TERT knockdown eftersom dsRNA bryts ned i cellerna på lång sikt. RNAi av TERT har också varit lyckat med bruket av plasmidkonstruktioner som exogenously uttrycker korta hårnål-RNA ordnar kompletterande till TERT-transkriptet. Denna teknik (se Kapitel 4) möjliggör analys av nedströms effekter av TERT, fungerar som ett alternativt tillvägagångssätt för genterapi med hjälp av virala vektorer och möjliggör långvarig och permanent genknockdown. Också effektiv för långsiktig knockdown av TERT är användningen av retrovirala vektorer som uttrycker kort hårnål RNA specifikt för ett segment av TERT-transkriptet. Denna RNAi-baserade teknik (se Kapitel 5) innefattar införlivande av anti-telomerasekvensen i värdgenomet och kan ge effektiv knockdown av TERT.

små molekyler såsom 3 ’- azido-2’, 3 ’ -dideoxitymin (AZT), som är en nukleosidanalog, kan vara effektiva för att rikta in sig på det aktiva stället för TERT, men detta tillvägagångssätt saknar den önskade selektiviteten hos många andra tillvägagångssätt. Små icke-nukleosidiska syntetiska föreningar kan vara ganska effektiva för att hämma den katalytiska aktiviteten hos TERT-proteinkomponenten som beskrivs i kapitel 6. En förening som har visat löfte i detta avseende är BIBR1532 som hämmar telomeras in vitro-processivitet. Inhiberingen av TERT-aktivitet med BIBR1532 sker på ett dosberoende sätt, och högre koncentrationer av denna telomerashämmare kan vara cytotoxiska mot cancerceller i det hematopoietiska systemet, såsom HL-60-celler med liten effekt på normala celler.

immunterapeutiska metoder mot cancer har också fokuserat på TERT (se kapitel 7). Dessa metoder involverar användningen av peptider härledda från TERT. Peptiderna Presenteras av stora histokompatibilitetskomplex (MHC) klass i-molekyler till T-lymfocyter. Resultatet är att CD8 + cytotoxiska T-lymfocyter specifika för TERT-härledda antigena peptider lyse cancerceller som uttrycker TERT. Dessa immunterapeutiska tillvägagångssätt riktade mot TERT-epitoper kan utföras i frånvaro av toxicitet och visar stort löfte som anticancermedel.

det kan vara en utmaning att identifiera små molekylföreningar som påverkar uttrycket av TERT, och användningen av cellbaserade reportersystem för analys av TERT-uttryck har utvecklats för att förbättra dessa ansträngningar som beskrivs i kapitel 8. Till exempel kan tert-promotorn kopplas till två olika reportergener som kodar för grönt fluorescerande protein (GFP) och utsöndrat alkaliskt fosfatas (SEAP). Transfektionen av dessa reporterkonstruktioner resulterar i stabila kloner som möjliggör analys av TERT-uttryck. I slutändan är en viss nivå av hämning av TERT målet för många cancer mot cancer, och kapitel 2-8 ger många av de mest lovande och effektiva metoderna för att aktivt slå ner TERT-transkriptet, ablatera dess katalytiska aktivitet, rikta immunsystemet till lyse telomeras-positiva cancerceller eller använda uttryckskonstruktioner för att identifiera små molekylkomponenter som påverkar uttrycket av telomeras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.