Articles

the tactile sense

the TACTILE (touch) sense är en primär känsla som vi använder dagligen för att bearbeta information från miljön. Det är viktigt för kommunikation, interaktion och prestanda.

receptorer för det taktila systemet finns i huden. Det har därför det bredaste receptorfältet av alla sinnen. Vi använder Beröring för att känna och diskriminera vår miljö och för att skydda oss från skada. När vi ansluter till andra människor går vi in i varandras” taktila utrymme ” för interaktion.

trösklar för beröring (hur mycket beröring din hjärna kan tolerera) är på ett kontinuum:

i ena änden har människor låga tröskelvärden för beröring:

* de ogillar och undviker beröring från andra människor
* de tenderar att isolera sig från andra
* de är på ”vakt” med lagarbete
* de behöver stora/breda arbetsutrymmen
* de presterar dåligt i öppna kontorsmiljöer

i andra änden har människor höga trösklar för beröring:

* de tycker om beröring och kommer ofta att röra människor när de pratar med dem
* de tycker om att arbeta i närheten av andra
* de tycker om människor och är vanligtvis sällskapliga
* de bidrar positivt till lagarbete funktioner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.