Articles

visa radnummer i SQL Server Management Studio

Detta är ett tips om hur du visar radnummer i SQL Server Management Studio (SSMS) frågefönster. Detta kan vara användbart när du får ett fel med hänvisning till en rad i din kod, även om det inte är nödvändigt att ha det aktiverat som du ser nedan.

jag har skapat ett enkelt skript för att skapa en tabell och infoga några rader i den. Födelsedatumet på den 4: e insatsen är inte i rätt format, året förväntas som YYYY.

konvertering misslyckades vid konvertering av data och/eller tid från teckensträng

om vi räknar ner kodraderna kommer vi till ett problem på 4: e insatsen, radnummer 8.

för att aktivera radnummer, klicka på Verktyg i den övre menyraden och välj Alternativ.

SSMS Verktyg Alternativ

borra i textredigerare > Transact-SQL > allmänt och kryssa radnummer.

visa radnummer SQL Server Management Studio

nu om vi tittar på vårt frågefönster ser vi siffror som visas.

SSMS markera radnummer

om vi dubbelklickar på fellinjen som visas ovan hoppar den till den refererade raden om du har rader som visas eller inte. Du kan också använda funktionen Gå till rad genom att slå CTL+G.

i den här nästa bilden har jag skrivit in en brytlinje i en av standarddatabassystemets lagrade procedurer som SQL resulterar i ett fel när jag försöker springa/spara.

 SSMS gå till radnummer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.